Friday, January 17, 2014

Muusa - the Muse


Kus on muusade kodu? Kui pikk tee on muusal tulla, et jõuda siia, minu maailma, sinu maailma? Mitu korda on võimalus ühel muusal üldse tulla? Kui tihti juhtub aga nii, et ta kõnnib sinust lihtsalt mööda ja sa ei märkagi seda enne kui kiires tempos kõndides mingi uiu ajel korraks pead keerad ja siis seisatad, sest sulle tundub, et üks mööda libisev kogu on nii ... tuttavlik.

-------------Where is the home of muses? How long is the road for a muse to come here, into my world, your world? How many chances does one have? But how often it happens that a muse just passes by and you don’t notice it until in the middle of your fast march you suddenly turn your head and you stop, because you have that strange feeling that the passing figure is so ... familiar.
 


No comments:

Post a Comment